สำนักส่งเสริมงานตุลาการ
Office of Judicial Affairs
image

สำนักส่งเสริมงานตุลาการ

สรุปสถิติจำนวนคดีที่ยื่นฟ้องผ่านระบบ e – Filing V.3 และจำนวนทนายความที่ลงทะเบียน ประจำเดือนมิถุนายน 2563
image