สำนักส่งเสริมงานตุลาการ
Office of Judicial Affairs

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักส่งเสริมงานตุลาการ

ขอเชิญเข้ารับฟังการอภิปราย หัวข้อ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามกฎหมายใหม่ "พ.ร.บ.การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท" ผ่านระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming)

ด้วยสำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม ร่วมกับ สำนักส่งเสริมงานตุลาการจะจัดการอภิปราย หัวข้อ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามกฎหมายใหม่ "พ.ร.บการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท" ผ่านระบบการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming) ในวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 - 11.00 นาฬิกา ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้ารับฟังการอภิปรายทาง QR Code ที่กำหนด และส่งประเด็นคำถามล่วงหน้าผ่านทางกลุ่มไลน์ TMC หรือกลุ่มไลน์ TMC (ศาลเยาวชนฯ) หรือทางโทรสาร หมายเลข 02-512-8435 ตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้

 


image รูปภาพ
image
image

image เอกสารแนบ