สำนักส่งเสริมงานตุลาการ
Office of Judicial Affairs

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักส่งเสริมงานตุลาการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบหลังการอบรมหลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นและเทคนิคการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท” ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2562 และดาวน์โหลดแบบสอบถามติดตามและประเมินผลการนำความรู้ของผู้ประนีประนอมไปปฏิบัติหน้าที่หลังฝึกอบรม
image

image เอกสารแนบ