สำนักส่งเสริมงานตุลาการ
Office of Judicial Affairs

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักส่งเสริมงานตุลาการ

ศึกษาดูงานการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์ ณ ศาลจังหวัดสมุทรปราการ      
image

ศึกษาดูงานการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์ ณ ศาลจังหวัดสมุทรปราการ วันนี้เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ศาลจังหวัดสมุทรปราการ นายณรัช  อิ่มสุขศรี  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดโครงการศึกษาดูงานการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์ โดยมีนางสาวเพชรรัตน์  สพรั่งผล ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกาและคณะ เข้าร่วมศึกษาดูงานการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์ดังกล่าว เพื่อส่งเสริมให้คู่ความสามารถร่วมกันหาวิธีการระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นตลอดจนส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีแทนการเดินทางมาศาล