สำนักส่งเสริมงานตุลาการ
Office of Judicial Affairs

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักส่งเสริมงานตุลาการ

ประกาศรายชื่อผู้ประนีประนอมที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานศาลยุติธรรมเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หลักสูตร การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีแพ่ง ครั้งที่ 4 วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 จำนวน 2,120 ท่าน (จำนวน 174 ศาล) โดยวิธีการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming) และ ผ่าน Facebook Live เพจสื่อศาล
image

image เอกสารแนบ