สำนักส่งเสริมงานตุลาการ
Office of Judicial Affairs

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักส่งเสริมงานตุลาการ

โครงการสัมมนากระบวนการคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพในคดีอาญาสำหรับข้าราชการตุลาการ (ผ่านระบบ Streaming) ระหว่างวันที่ 15 - 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 – 15.00 นาฬิกา
image

  สำนักส่งเสริมงานตุลาการขอเชิญข้าราชการตุลาการ และบุคลากรในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมเข้าร่วมการอบรมกระบวนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา (ผ่านระบบ Streaming)

ระหว่างวันที่ 15 - 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 – 15.00 นาฬิกา


image เอกสารแนบ