สำนักส่งเสริมงานตุลาการ
Office of Judicial Affairs

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักส่งเสริมงานตุลาการ

อบรมผู้ประนีประนอมที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานศาลยุติธรรม หลักสูตร "การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเฉพาะทาง"
image

   ด้วยสำนักส่งเสริมงานตุลาการจะจัดโครงการอบรม หลักสูตร “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเฉพาะทาง” แก่ผู้ประนีประนอมที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานศาลยุติธรรมผ่านระบบการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming) ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. จึงขอให้ผู้ประนีประนอมที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานศาลยุติธรรม สมัครเข้าร่วมการอบรมฯ ผ่านทาง QR Code ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2562


image เอกสารแนบ