สำนักส่งเสริมงานตุลาการ
Office of Judicial Affairs

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักส่งเสริมงานตุลาการ

โครงการอบรม หลักสูตร “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีแรงงาน” แก่ผู้ประนีประนอมที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานศาลยุติธรรมผ่านระบบการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming) ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562
image

 ด้วยสำนักส่งเสริมงานตุลาการจะจัดโครงการอบรม หลักสูตร “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีแรงงาน” แก่ผู้ประนีประนอมที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานศาลยุติธรรมผ่านระบบการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming) ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. จึงขอให้ผู้ประนีประนอมที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานศาลยุติธรรม สมัครเข้าร่วมการอบรมฯ ผ่านทาง QR Code หรือ Link 
1.รับฟังที่ศาลส่วนภูมิภาค ภายในวันที่ 22 ก.ค.62
https://forms.gle/dTZXUjwWPT2fSXFMA
2.รับฟังที่ห้องประชุมสำนักเทคโนฯ ภายในวันที่ 12 กค.62
https://forms.gle/F6i4uVdpacPRTocG8


image เอกสารแนบ