สำนักส่งเสริมงานตุลาการ
Office of Judicial Affairs

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักส่งเสริมงานตุลาการ

ขอให้รายงานสถิติการอ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชั้นต้นในลักษณะการประชุมทางจอภาพ ครั้งที่ 1 (เก็บสถิติระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2563)
image

ศาลยุติธรรมสามารถรายงานสถิติผ่าน QR Code ที่กำหนดให้ หรือจะรายงานผ่าน Link https://qrgo.page.link/yZsUt นี้ก็ได้เช่นเดียวกัน