สำนักส่งเสริมงานตุลาการ
Office of Judicial Affairs

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักส่งเสริมงานตุลาการ

ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบการไกล่เกลี่ยออนไลน์ในศาลยุติธรรม 22 พ.ค. 63
image

วันนี้ เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม ศาลฎีกา คณะทำงานพัฒนาระบบการไกล่เกลี่ยออนไลน์ในศาลยุติธรรม โดยนางเมทินี ชโลธร รองประธานศาลฎีกาในฐานะที่ปรึกษาคณะทำงานฯ และนายอดุลย์ ขันทอง อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งพระโขนง ในฐานะประธานคณะทำงานฯ ได้ประชุมเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์ เพื่อให้มีความเป็นเอกภาพ เกิดความชัดเจนและมีแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล