สำนักส่งเสริมงานตุลาการ
Office of Judicial Affairs

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักส่งเสริมงานตุลาการ

สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์ร่วมกับสำนักส่งเสริมงานตุลาการ จัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนานวัตกรรมอำนวยความยุติธรรม เรื่อง “กลยุทธ์ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ในภารกิจของศาลยุติธรรม”
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

  เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – 11.30 นาฬิกา สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์ร่วมกับสำนักส่งเสริมงานตุลาการ จัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนานวัตกรรมอำนวยความยุติธรรม เรื่อง “กลยุทธ์ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ในภารกิจของศาลยุติธรรม” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร 2 ท่าน ได้แก่ ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองอำนวยการด้านระบบนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ ดร.วรวงศ์ อัจฉราวงศ์ชัย ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา ผู้เข้าร่วมรับฟังสามารถประเมินผลโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนานวัตกรรมการอำนวยความยุติธรรม เรื่อง “กลยุทธ์ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ในภารกิจของศาลยุติธรรม” ผ่าน QR Code หรือ link นี้