สำนักส่งเสริมงานตุลาการ
Office of Judicial Affairs

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักส่งเสริมงานตุลาการ

สำนักส่งเสริมงานตุลาการและสถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์ จัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนานวัตกรรมการอำนวยความยุติธรรม เรื่อง “เศรษฐกิจดิจิทัลกับการปรับตัวขององค์กรภาครัฐ” ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 – 16.00 นาฬิกา โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร 2 ท่าน คือ ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร และท่านเพชรรัตน์ สพรั่งผล ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา เป็นวิทยากรผู้ดำเนินรายการ
image

image รูปภาพ
image
image
image