สำนักส่งเสริมงานตุลาการ
Office of Judicial Affairs

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักส่งเสริมงานตุลาการ

ขอเชิญ ผู้ประนีประนอมที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานศาลยุติธรรม ร่วมรับฟังการบรรยาย โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หลักสูตร การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเฉพาะทาง : ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานในการไกล่เกลี่ยคดีแรงงาน ในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 8.30 – 15.00 นาฬิกา
image

image เอกสารแนบ