สำนักส่งเสริมงานตุลาการ
Office of Judicial Affairs

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักส่งเสริมงานตุลาการ

รองผู้อำนวยการฝ่าย ส่วนบริหารและบังคับคดี 1 ธนาคารออมสินพร้อมด้วยคณะ เข้าพบนายพิเชษฐ์ คงศิลา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมงานตุลาการ และคณะเพื่อหารือเบื้องต้นถึงแนวทางการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้อง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 20 ตรี
image

       เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นางธวัลภัสร์ แสงสายัณห์ รองผู้อำนวยการฝ่ายส่วนบริหารและบังคับคดี 1 ธนาคารออมสินพร้อมด้วยคณะ เข้าพบนายพิเชษฐ์ คงศิลา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมงานตุลาการ และคณะเพื่อหารือเบื้องต้นถึงแนวทางการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้อง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 20 ตรี