สำนักส่งเสริมงานตุลาการ
Office of Judicial Affairs

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักส่งเสริมงานตุลาการ

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 16.30 น. สำนักงานศาลยุติธรรม โดย นายพิเชษฐ์ คงศิลา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมงานตุลาการ ร่วมหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทย และบริษัทบริหารทรัพย์สิน สุขุมวิท จำกัด เกี่ยวกับการลงลายมือชื่อในบันทึกข้อตกลง ภายหลังจากผ่านกระบวนการ ไกล่เกลี่ยตามโครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ ณ ห้องประชุม สำนักส่งเสริมงานตุลาการ
image