สำนักส่งเสริมงานตุลาการ
Office of Judicial Affairs

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักส่งเสริมงานตุลาการ

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. สำนักงานศาลยุติธรรม โดย นางสาวเพชรรัตน์ สพรั่งผล ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา และคณะ เข้าร่วมหารือกับผู้แทนธนาคารแห่ง ประเทศไทย เกี่ยวกับโครงการบูรณาการความรู้ เรื่อง กฎหมายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่ควรรู้ ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย
image