Accessibility Tools

สำนักส่งเสริมงานตุลาการ
Office of Judicial Affairs

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักส่งเสริมงานตุลาการ

พิธีมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ประนีประนอมดีเด่นระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1image
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 วันนี้ ( 3 กรกฎาคม 2567 ) สำนักงานศาลยุติธรรม โดยสำนักส่งเสริมงานตุลาการจัดพิธีมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ประนีประนอมดีเด่นระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 โดยได้รับเกียรติจากนายธานี  สิงหนาท เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลให้แก่ผู้ประนีประนอมที่อุทิศตนให้กับงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศาลยุติธรรมมาอย่างยาวนาน และมีผลงานไกล่เกลี่ยเป็นประจักษ์ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานศาลยุติธรรมกำหนด จำนวนทั้งสิ้น 31 ราย พร้อมกันนี้ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมได้กล่าวแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ประนีประนอมที่ได้รับการคัดเลือกให้มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลยุติธรรมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร