สำนักส่งเสริมงานตุลาการ
Office of Judicial Affairs
image

สำนักส่งเสริมงานตุลาการ

การรายงานผลการดำเนินการใช้ QR Code ในการอำนวยความยุติธรรม (ประจำเดือนมิถุนายน 2562)

ขอให้ศาลยุติธรรมทั่วประเทศรายงานผลการดำเนินการใช้ QR Code เพื่ออำนวยความยุติธรรม (ประจำเดือนมิถุนายน 2562) โดยเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2562 และรายงานกลับไปภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ผ่านทาง Link หรือ QR Code ที่กำหนดให้ด้านล่างนี้         

ทั้งนี้ มีการออกแบบสอบถามเพิ่มเติมในแบบรายงานผลการดำเนินการประจำเดือนเกี่ยวกับการตอบรับการมาศาลของพยานและตอบรับการเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทผ่านทางโทรศัพท์ ดังนั้น ในการรายงานผลเดือนมิถุนายน จึงขอให้ศาลยุติธรรมตอบแบบสอบถามดังกล่าวเป็นจำนวนโดยประมาณ และเริ่มเก็บข้อมูลการตอบรับผ่านทางโทรศัพท์นี้ต่อไป เพื่อใช้รายงานผลในเดือนถัดไป

  • การรายงานผลการดำเนินการใช้ QR Code ในการตอบรับการมาศาลของพยาน https://forms.gle/B6XrZX4aiERfNAGG7 หรือ 

 

 

  • การรายงานผลการดำเนินการใช้ QR Code ในการตอบรับการเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท https://forms.gle/LuHaaD2xEMoK6M8s9 หรือ

image เอกสารแนบ