สำนักส่งเสริมงานตุลาการ
Office of Judicial Affairs
image

สำนักส่งเสริมงานตุลาการ

สรุปผลการไกล่เกลี่ยออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 - 29 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีคดีเข้าสู่ระบบไกล่เกลี่ยทั้งหมด 166 คดี สำเร็จ 113 คดี ไม่สำเร็จ 15 คดี
image