สำนักส่งเสริมงานตุลาการ
Office of Judicial Affairs
image

สำนักส่งเสริมงานตุลาการ

ขอชื่นชมศาลแขวงนนทบุรี ที่มีการดำเนินการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ผ่านระบบ CIOS ได้อย่างสมบูรณ์ ตามแนวทางที่สำนักงานศาลยุติธรรมกำหนด
image