สำนักส่งเสริมงานตุลาการ
Office of Judicial Affairs
image

สำนักส่งเสริมงานตุลาการ

โครงการอบรมผู้ประนีประนอมที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานศาลยุติธรรม หลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นและเทคนิคการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โดยวิธีการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 - 24 กรกฎาคม 2563
image

image เอกสารแนบ