สำนักส่งเสริมงานตุลาการ
Office of Judicial Affairs
image

สำนักส่งเสริมงานตุลาการ

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หลักสูตร “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้อง” ระหว่างวันที่ 24 – 25 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น
image

image เอกสารแนบ