สำนักส่งเสริมงานตุลาการ
Office of Judicial Affairs
image

สำนักส่งเสริมงานตุลาการ

สรุปข่าวเด่นประจำสัปดาห์ วันที่ 10 - 16 พ.ค. 2562 คณะขับเคลื่อนระบบงานส่งเสริมงานตุลาการ
image

การบริหารจัดการสำนวนคดีเพื่อลดการใช้กระดาษฯ

>> TAPE โดนสุดๆ หยุดการสิ้นเปลือง <<

 

 การใช้ QR Code เพื่ออำนวยความยุติธรรม

>> รู้หรือไม่ QR Code ใช้ในการปฏิบัติงานได้มากกว่าที่คิด <<

 

 e – Notice

>> ข้อยกเว้นกรณีที่ไม่ควรใช้ e – Notice <<

>> แนวทางการกรอกแบบรายงานสถิติประจำเดือน <<

>> ลงประกาศผิดแล้วแก้ไขอย่างไร <<

>> e – Notice ฉับไว เข้าถึงง่าย <<

 

การส่งข้อมูลสำนวนคดีผ่านระบบออนไลน์ (CIOS)

พร้อมแล้วที่จะให้บริการคู่ความในการคัดถ่ายเอกสารในสำนวนคดีออนไลน์ผ่านระบบ CIOS 

>> เข้าระบบที่นี่ครับผม <<

>> พร้อมบริการ 259 ศาลแล้วครับ <<

>> รายชื่อศาลที่ให้บริการ CIOS <<

>> อินโฟกราฟิกประชาสัมพันธ์การใช้ CIOS  <<

 

การส่งหมายฯ ทางอิเล็กทรอนิกส์

>> ขอบคุณศาลยุติธรรม 136 ศาล ที่ใช้งานระบบ <<

 

การพัฒนาระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

>> ประโยชน์ของการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ผ่าน QR Code <<

 

 ระบบงานฐานข้อมูลหมายจับ (AWIS)

>> ออกหมายผ่านระบบแล้ว 26,678 หมาย <<