สำนักส่งเสริมงานตุลาการ
Office of Judicial Affairs
image

สำนักส่งเสริมงานตุลาการ

สรุปข่าวเด่นประจำสัปดาห์ วันที่ 17 - 23 พ.ค. 2562 คณะขับเคลื่อนระบบงานส่งเสริมงานตุลาการ
image

การบริหารจัดการสำนวนคดีเพื่อลดการใช้กระดาษฯ

>> 5 เทคนิคง่ายๆในการลดใช้กระดาษ <<

 

การส่งหมายฯ ทางอิเล็กทรอนิกส์

>> ขอเชิญศาลในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมประจำภาค 2 และภาค 3 เข้าร่วมทดสอบการใช้ระบบ <<

 

ระบบงานฐานข้อมูลหมายจับ (AWIS)

>> แนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ถูกออกหมายจับ <<

 

การใช้ QR Code เพื่ออำนวยความยุติธรรม

>> ลดค่าใช้จ่ายเมื่อใช้การตอบรับผ่าน QR Code <<

 

การพัฒนาระบบการพิจารณาคดีแพ่ง (คดีจัดการมรดก)

>> คณะทำงานขับเคลื่อนระบบงานส่งเสริมงานตุลาการ

ประชุมหารือเกี่ยวกับการพัฒนาระบบพิจารณาคดีแพ่ง (คดีจัดการมรดก)

ร่วมกับอธิบดีอัยการ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน <<

 

การส่งข้อมูลสำนวนคดีผ่านระบบออนไลน์ 

>> คุ้มค่าประหยัดเวลาเมื่อใช้บริการผ่านระบบ CIOS <<

 

e-Notice

>> รอบรู้เรื่องการนับระยะเวลาลงประกาศ e-Notice <<

>> e-Notice รับรู้ข่าวสารได้ทั่วทุกมุมโลกเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัส <<

 

การพัฒนาระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

>> ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจาก พรบ.ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 <<