สำนักส่งเสริมงานตุลาการ
Office of Judicial Affairs
image

สำนักส่งเสริมงานตุลาการ

สรุปข่าวเด่นประจำสัปดาห์ วันที่ 31 พ.ค. - 6 มิ.ย. 2562 คณะขับเคลื่อนระบบงานส่งเสริมงานตุลาการ
image

การบริหารจัดการสำนวนคดีเพื่อลดการใช้กระดาษฯ

>> ลดการใช้กระดาษ ช่วยรักษาธรรมชาติและส่งเสริมสิ่งแวดล้อม <<

 

e – Notice

>> 10 อันดับกลุ่มศาลที่ลงประกาศในระบบ e – Notice มากที่สุด

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 <<

... กลุ่มศาลไม่สังกัดภาค ...

... กลุ่มศาลจังหวัด ...

... กลุ่มศาลแขวง ...

... กลุ่มศาลเยาวชนและครอบครัว ...

 

การพัฒนาระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

!!! สาระน่ารู้ !!!

 

การส่งข้อมูลสำนวนคดีผ่านระบบออนไลน์ 

รู้หรือไม่...???

 

การใช้ QR Code เพื่ออำนวยความยุติธรรม

>> หลากหลายวิธีการในการนำ QR Code ไปใช้ในการปฏิบัติงาน <<

 

ระบบงานฐานข้อมูลหมายจับ (AWIS)

คำถามที่พบบ่อย...???

 

การส่งหมายฯ ทางอิเล็กทรอนิกส์

>> ขอขอบคุณ 171 ศาล ที่ให้ความร่วมมือในการใช้ระบบ <<