สำนักส่งเสริมงานตุลาการ
Office of Judicial Affairs
image

สำนักส่งเสริมงานตุลาการ

สรุปข่าวเด่นประจำสัปดาห์ วันที่ 14 - 20 มิ.ย. 2562 คณะขับเคลื่อนระบบงานส่งเสริมงานตุลาการ
image

การใช้ QR Code เพื่ออำนวยความยุติธรรม

>> สถิติการใช้ QR Code ในการตอบรับการมาศาลของพยาน

และการตอบรับเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 <<

 

การพัฒนาระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

!!! สาระน่ารู้ !!!

 

การจัดพิมพ์คำพิพากษา หรือคำสั่ง ภายใน 7 วัน

>> ขั้นตอนการประชาสัมพันธ์และการรายงาน <<

 

การจ่ายคืนเงินค่าธรรมเนียมศาลฯ ให้แก่คู่ความ

>> สถิติการจ่ายคืนเงินจ่ายคืนเงินค่าธรรมเนียมศาล

เงินค่าปรับ และเงินกลางในคดีให้แก่คู่ความ

ด้วย Corporate Banking ได้ 100%

ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 <<

... กลุ่มศาลจังหวัด ...

... กลุ่มศาลแขวง ...

... กลุ่มศาลเยาวชนและครอบครัว ...

... กลุ่มศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ...

... กลุ่มศาลพิเศษ ศาลชำนัญพิเศษ

และศาลชั้นต้นขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร ...

 

การส่งหมายฯ ทางอิเล็กทรอนิกส์

>> ขอขอบคุณ 187 ศาล ที่ให้ความร่วมมือในการใช้ระบบ <<

 

e – Notice

การสืบค้นข้อมูลในระบบ “e-Notice”

*** ชมวีดีทัศน์การใช้งานระบบ e - Notice เพื่อประชาชน ***

 

การบริหารจัดการสำนวนคดีเพื่อลดการใช้กระดาษฯ

>> ยิ่งลด ยิ่งได้ประโยชน์ <<

 

ระบบงานฐานข้อมูลหมายจับ (AWIS)

>> ข้อดีการออกหมายจับผ่านระบบ <<