สำนักส่งเสริมงานตุลาการ
Office of Judicial Affairs
image

สำนักส่งเสริมงานตุลาการ

สรุปข่าวเด่นประจำสัปดาห์ วันที่ 21 - 27 มิ.ย. 2562 คณะขับเคลื่อนระบบงานส่งเสริมงานตุลาการ
image

การส่งหมายฯ ทางอิเล็กทรอนิกส์

>> ขอขอบคุณ 191 ศาล ที่ให้ความร่วมมือในการใช้ระบบ <<

 

การพัฒนาระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

!!! สาระน่ารู้ !!!

 

การจัดพิมพ์คำพิพากษา หรือคำสั่ง ภายใน 7 วัน

>> คู่ความสามารถคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาหรือคำสั่งได้ภายใน 7 วัน นับแต่วันอ่านคำพิพากษาหรือคำสั่ง <<

 

e – Notice

... ถาม - ตอบ e - Notice เพื่อประชาชน ...

>> รายงานสถิติการใช้โปรแกรมระบบ e - Notice <<

 

การใช้ QR Code เพื่ออำนวยความยุติธรรม

>> การรายงานผลการใช้ QR Code เพื่ออำนวยความยุติธรรม

ประจำเดือนมิถุนายน 2562 <<

 

การจ่ายคืนเงินค่าธรรมเนียมศาลฯ ให้แก่คู่ความ

>> สถิติการจ่ายคืนเงินในคดีให้แก่คู่ความตามกรอบระยะเวลามาตรฐาน

ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 <<

 

ระบบงานฐานข้อมูลหมายจับ (AWIS)

... การนับระยะเวลา 180 วัน ตาม พรบ.การทะเบียนราษฎร์ (ฉบับที่ 3) ...