สำนักส่งเสริมงานตุลาการ
Office of Judicial Affairs
image

สำนักส่งเสริมงานตุลาการ

สรุปข่าวเด่นประจำสัปดาห์ วันที่ 28 มิ.ย. - 4 ก.ค. 2562 คณะขับเคลื่อนระบบงานส่งเสริมงานตุลาการ
image

การใช้ QR Code เพื่ออำนวยความยุติธรรม

>> สถิติการใช้ QR Code ในการตอบรับการมาศาลของพยาน

ระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2562 << 

 

การจัดพิมพ์คำพิพากษา หรือคำสั่ง ภายใน 7 วัน

!!! หลากสไตล์...การประชาสัมพันธ์และรายงานการจัดพิมพ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชั้นต้น !!!

 

การบริหารจัดการสำนวนคดีเพื่อลดการใช้กระดาษฯ

การลดใช้กระดาษเกี่ยวข้องอะไรกับการไปสู่ "ยุคดิจิทัล" ???

 

การพัฒนาระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

!!! สาระน่ารู้ !!!

 

 

การจ่ายคืนเงินค่าธรรมเนียมศาลฯ ให้แก่คู่ความ

"สถิติการจ่ายคืนเงินในคดีให้แก่คู่ความด้วย Corporate Banking"

... ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2562 ...

 

ระบบงานฐานข้อมูลหมายจับ (AWIS)

>> รายงานจำนวนหมายจับที่ลงระบบงานฐานข้อมูลหมายจับ <<

 

การส่งข้อมูลสำนวนคดีผ่านระบบออนไลน์ 

!!! ศาลที่ให้บริการคัดถ่ายเอกสารในสำนวนคดีออนไลน์ ผ่านระบบ CIOS สูงสุด 5 อันดับ !!!

!!! เตรียมพบกับ...การขอหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดผ่านระบบ CIOS เร็วๆนี้ !!!

 

e – Notice

>> การรายงานสถิติการลงประกาศในระบบ e-Notice ในรูปแบบสถิติภาพรวม ระหว่างวันที่ 1เมษายน - 30 มิถุนายน 2562 <<

... 5 อันดับของแต่ละกลุ่มศาลที่ลงประกาศในระบบมากที่สุด ...

"ประจำเดือนมิถุนายน 2562"

 

การส่งหมายฯ ทางอิเล็กทรอนิกส์

>> ขอขอบคุณ 193 ศาล ที่ให้ความร่วมมือในการใช้ระบบ <<