สำนักส่งเสริมงานตุลาการ
Office of Judicial Affairs
image

สำนักส่งเสริมงานตุลาการ

สรุปข่าวเด่นประจำสัปดาห์ วันที่ 5 - 11 ก.ค. 2562 คณะขับเคลื่อนระบบงานส่งเสริมงานตุลาการ
image

การคัดถ่ายเอกสารและขอหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดออนไลน์

>> สถิติการให้บริการคัดถ่ายเอกสารในสำนวนคดีออนไลน์

ผ่านระบบ CIOS (Case Information Online Service) <<

 

!!! เตรียมพบกับ...การขอหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดผ่านระบบ CIOS เร็วๆนี้ !!!

 

การใช้ QR Code เพื่ออำนวยความยุติธรรม

>> สถิติการใช้ QR Code ในการตอบรับการเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

ระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2562 << 

 

 

การพัฒนาระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

!!! สาระน่ารู้ !!!

 

e – Notice

>> ก้าวไกล ไปทั่วโลก "e - Notice System" <<

ดีอย่างไร ???

 

ระบบงานฐานข้อมูลหมายจับ (AWIS)

รู้หรือไม่ ???

 

การส่งหมายฯ ทางอิเล็กทรอนิกส์

... ขอเชิญเข้ารับฟัง ...

"แนวทางปฏิบัติการ (User manual) ใช้งานระบบรายงานผลการส่งหมายในเขตและระหว่างศาลทางอิเล็กทรอนิกส์"

 

การจ่ายคืนเงินค่าธรรมเนียมศาลฯ ให้แก่คู่ความ

... ร้อยละของการจ่ายคืนเงินค่าธรรมเนียมศาล เงินค่าปรับและเงินกลางในคดีให้แก่คู่ความ ...

"ด้วยวิธี Corporate Banking ประจำเดือนพฤษภาคม 2562"

>> จำแนกตามกลุ่มศาล <<

 

การจัดพิมพ์คำพิพากษา หรือคำสั่ง ภายใน 7 วัน

... รายงานผลการจัดพิมพ์คำพิพากษาหรือคำสั่งภายใน 7 วัน ของศาลชั้นต้น ...
"ประจำเดือนมิถุนายน 2562"