สำนักส่งเสริมงานตุลาการ
Office of Judicial Affairs
image

สำนักส่งเสริมงานตุลาการ

สรุปข่าวเด่น ประจำสัปดาห์ 21 - 27 กุมภาพันธ์ 2563
image

 

 

ระบบงานฐานข้อมูลหมายจับ (AWIS)

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการควบคุมภายในด้านการรับเงิน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกวดแข่งขันการสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริหารคดีและ

นวัตกรรมการบริการ ประจำปี พ.ศ. 2563

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบติดตามสำนวนคดี (Tracking System)

 

 

 

 

 

ระบบการส่งเอกสารและการประกาศนัดไต่สวน (e-Notice System)