สำนักส่งเสริมงานตุลาการ
Office of Judicial Affairs
image

สำนักส่งเสริมงานตุลาการ

สรุปข่าวเด่น ประจำสัปดาห์ 28 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2563
image

 

ระบบงานฐานข้อมูลหมายจับ (AWIS)

 

 

 

 

 

 

 

การประกวดแข่งขันการสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริหารคดีและนวัตกรรมการบริการ

ประจำปี 2563

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การให้บริการข้อมูลและเอกสารคดีออนไลน์ (CIOS)

 

 

 

 

 

ระบบควบคุมและแจ้งเตือนมาใช้ในการบริหารจัดการงานคดี

 

 

 

 

 

จัดพิมพ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชั้นต้น

 

 

 

 

ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์