สำนักส่งเสริมงานตุลาการ
Office of Judicial Affairs
image

สำนักส่งเสริมงานตุลาการ

สรุปข่าวเด่น ประจำสัปดาห์ 13 - 19 มีนาคม 2563
image

 

งานคืนเงินคู่ความ

 

 

 

 

 

ระบบงานฐานข้อมูลหมายจับ (AWIS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์

 

 

 

 

 

การอ่านคำพิพากษาของศาลชั้นต้นในลักษณะการประชุมผ่านจอภาพ

 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนาศาลยุติธรรมดิจิทัล (e-Filing)

 

 

 

 

 

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)

 

 

 

 

 

รางวัลสำหรับผู้คิดค้นผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินการประกวด      แข่งขันการสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริหารคดีและนวัตกรรมการบริการ          ประจำปี พ.ศ. 2563