สำนักส่งเสริมงานตุลาการ
Office of Judicial Affairs
image

สำนักส่งเสริมงานตุลาการ

สรุปข่าวเด่น ประจำสัปดาห์ 27 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2563
image

ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์

 

 

 

 

 

 

การรายงานผลการจัดพิมพ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชั้นต้น

 

 

 

 

ระบบงานฐานข้อมูลหมายจับ (AWIS)

 

 

 

 

 

 

 

ขอเชิญรับชมการบรรยาย เรื่อง “การคิดเชิงออกแบบและการคิดค้นนวัตกรรม”

(Design Thinking and Innovation)

 

 

 

 

แผนการดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินการผัดฟ้องฝากขังผู้ต้องหาผ่าน

ระบบการประชุมทางจอภาพหรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

 

 

 

ระบบการส่งเอกสารและการประกาศนัดไต่สวน (e-Notice System)