สำนักส่งเสริมงานตุลาการ
Office of Judicial Affairs
image

สำนักส่งเสริมงานตุลาการ

สรุปข่าวเด่น ประจำสัปดาห์ 11 - 15 พฤษภาคม 2563
image

 

ระบบงานฐานข้อมูลหมายจับ (AWIS)

 

 

 

 

 

การพัฒนาศาลยุติธรรมดิจิทัล (e-Filing)

 

 

 

 

การรายงานผลการจัดพิมพ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชั้นต้น

 

 

 

ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกวดแข่งขันการสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริหารคดีและนวัตกรรมการบริการ ประจำปี พ.ศ. 2563