สำนักส่งเสริมงานตุลาการ
Office of Judicial Affairs
image

สำนักส่งเสริมงานตุลาการ

สรุปข่าวเด่นประจำสัปดาห์ 18 - 22 พฤษภาคม 2563
image

 

ระบบงานฐานข้อมูลหมายจับ (AWIS)

 

 

 

 

การประกวดแข่งขันการสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริหารคดี

และนวัตกรรมการบริการ ประจำปี พ.ศ.2563

 

 

 

ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนาศาลยุติธรรมดิจิทัล (e-Filing)

 

 

 

 

 

 

 

งานคืนเงินคู่ความ

 

 

 

คดีจัดการมรดก