สำนักส่งเสริมงานตุลาการ
Office of Judicial Affairs
image

สำนักส่งเสริมงานตุลาการ

สรุปข่าวเด่นประจำสัปดาห์ 25 - 29 พฤษภาคม 2563

 

ระบบงานฐานข้อมูล (AWIS)

 

 

 

 

 

ขอเชิญชวนส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมการประกวดแข่งขันนวัตกรรมการบริหารคดี

และนวัตกรรมการบริการ ประจำปี พ.ศ. 2563ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

 

 

 

การผัดฟ้องฝากขังผู้ต้องหาผ่านระบบการประชุมทางจอภาพ

 

 

 

ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์