สำนักส่งเสริมงานตุลาการ
Office of Judicial Affairs
image

สำนักส่งเสริมงานตุลาการ

สรุปข่าวเด่นประจำสัปดาห์ 8 - 12
image

 

ระบบงานฐานข้อมูลหมายจับ (AWIS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การรายงานผลการดำเนินงานผัดฟ้องฝากขังผู้ต้องหาผ่านระบบการประชุมทางจอภาพ

(Video Conference)

 

 

 

 

ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การรายงานผลการจัดพิมพ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชั้นต้น

 

 

 

การประกวดแข่งขันการสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริหารคดีและนวัตกรรมการบริการ

ประจำปี 2563

 

 

 

e-Notice System

 

 

 

การพัฒนาศาลยุติธรรมดิจิทัล (e-Fling)

 

 

 

ระบบติดตามสำนวนคดี (Tracking System)