สำนักส่งเสริมงานตุลาการ
Office of Judicial Affairs
image

สำนักส่งเสริมงานตุลาการ

สรุปข่าวเด่นประจำสัปดาห์ 22 - 26 มิถุนายน 2563
image

 

ระบบงานฐานข้อมูลหมายจับ (AWIS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนาศาลยุติธรรมดิจิทัล (e-Filing)

 

 

 

 

ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์

 

 

 

 

 

 

 

 

การให้บริการข้อมูลและเอกสารคดีออนไลน์ (CIOS)

 

 

 

e-Notice System

 

 

 

งานคืนเงินคู่ความ