สำนักส่งเสริมงานตุลาการ
Office of Judicial Affairs
image

สำนักส่งเสริมงานตุลาการ

สรุปข่าวเด่น ประจำสัปดาห์ 29 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2563
image

 

ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์

 

 

 

 

 

การพัฒนาศาลยุติธรรมดิจิทัล (e-Filing)

 

 

 

 

ระบบงานฐานข้อมูงลหมายจับ (AWIS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในของสำนักงานศาลยุติธรรม