สำนักส่งเสริมงานตุลาการ
Office of Judicial Affairs
image

สำนักส่งเสริมงานตุลาการ

ชมเชยศาลชั้นต้นที่ได้ดำเนินการขอออกหมายจับแบบพิมพ์ 47 ทวิ) ผ่านระบบ AWIS 100% โดยจำแนกศาลชั้นต้นเป็นรายภาค ประจำวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2563
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image