สำนักส่งเสริมงานตุลาการ
Office of Judicial Affairs
image

สำนักส่งเสริมงานตุลาการ

สถิติการขอออกหมายจับ (แบบพิมพ์ 47 ทวิ) ที่ส่งผ่านระบบ AWIS ของศาลชั้นต้นทั่วประเทศ ประจำวันที่ 1 -31 ธันวาคม 2563
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image