สำนักส่งเสริมงานตุลาการ
Office of Judicial Affairs
image

สำนักส่งเสริมงานตุลาการ

สถิติการออกหมายจับ (แบบพิมพ์ 47 ทวิ) ที่ส่งผ่านระบบ AWIS ของศาลชั้นต้นในสังกัดภาค 1 - 9 ศาลชั้นต้นในเขตกรุงเทพมหานคร ศาลชำนัญพิเศษ และศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำเดือนมีนาคม 2564
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image