Accessibility Tools

สำนักส่งเสริมงานตุลาการ
Office of Judicial Affairs

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักส่งเสริมงานตุลาการ

สำนักงานศาลยุติธรรมร่วมมือกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ยกเว้นค่าธรรมเนียมการคืนเงินค่าธรรมเนียมศาล เงินค่าปรับ และเงินกลางในคดีให้คู่ความ ด้วยระบบ KTB Corporate Onlineimage
image

  สำนักงานศาลยุติธรรมร่วมมือกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ยกเว้นค่าธรรมเนียมการคืนเงินค่าธรรมเนียมศาล เงินค่าปรับ และเงินกลางในคดีให้คู่ความ ด้วยระบบ KTB Corporate Online ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ทั้งนี้ ขอให้ศาลดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้คู่ความใช้บริการ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และลดค่าใช้จ่ายของคู่ความ