สำนักส่งเสริมงานตุลาการ
Office of Judicial Affairs

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักส่งเสริมงานตุลาการ

สำนักงานศาลยุติธรรมร่วมมือกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ยกเว้นค่าธรรมเนียมการคืนเงินค่าธรรมเนียมศาล เงินค่าปรับ และเงินกลางในคดีให้คู่ความ ด้วยระบบ KTB Corporate Online
image

  สำนักงานศาลยุติธรรมร่วมมือกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ยกเว้นค่าธรรมเนียมการคืนเงินค่าธรรมเนียมศาล เงินค่าปรับ และเงินกลางในคดีให้คู่ความ ด้วยระบบ KTB Corporate Online ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ทั้งนี้ ขอให้ศาลดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้คู่ความใช้บริการ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และลดค่าใช้จ่ายของคู่ความ