สำนักส่งเสริมงานตุลาการ
Office of Judicial Affairs
สำนักส่งเสริมงานตุลาการ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

โครงการเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดีฯ (กลุ่มศาลแพ่ง)

ลิงก์ https://bit.ly/3nNVpkV

การไต่สวนมรดกผ่าน Line Application

 

 

 

 
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์ (Online mediation)
 
การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 20 ตรี
 
น้องไกล่เกลี่ย ขอเชิญชวนเข้าไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 20 ตรี

 

การไกล่เกลี่ยออนไลน์

 
 
การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา (Animation)
 
Tracking System
 
ช่องทางที่สามารถยื่นไกล่เกลี่ยออนไลน์
 
 

 

 
 

 

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image