สำนักส่งเสริมงานตุลาการ
Office of Judicial Affairs

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักส่งเสริมงานตุลาการ

ระบบติดตามสำนวนคดี (Tracking System) ช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยคู่ความหรือผู้เกี่ยวข้องในคดีไม่ต้องเดินทางมาศาลเพื่อสอบถามข้อมูลคดี สามารถตรวจสอบจากระบบ Tracking System ได้
image