Accessibility Tools

สำนักส่งเสริมงานตุลาการ
Office of Judicial Affairs

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักส่งเสริมงานตุลาการ

การอบรมวิทยากรไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องมืออาชีพimage
image

เปิดรับจำนวนจำกัด ผู้พิพากษา 25 ท่าน เจ้าหน้าที่ 25 ท่าน และผู้ประนีประนอม 25 ท่าน 

คุณสมบัติและขั้นตอนการสมัคร

1.ผู้ที่สนใจพัฒนาเพื่อเป็นวิทยากรด้านการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง

2.ทำหนังสือขออนุญาตผู้บังคับบัญชาสมัครเข้ารับการฝึกอบรม ทั้ง ผู้พิพากษา เจ้าหน้าที่ และผู้ประนีประนอมที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานศาลยุติธรรม

3.สมัครตามลิงก์ด้านล่างกรอกรายละเอียดให้ครบ เปิดระบบ วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 นาฬิกา เป็นต้นไป

4.เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือก

5.ประกาศรายชื่อ 31 กรกฎาคม 2567

ลิงก์รับสมัคร  (** เลื่อนเปิดรับสมัครเป็นวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 นาฬิกา เนื่องจากผู้สมัครทุกท่านจะต้องจัดเตรียมแนบ หนังสือขออนุญาตผู้บังคับบัญชาไปเข้ารับการฝึกอบรม)


image เอกสารแนบ