สำนักส่งเสริมงานตุลาการ
Office of Judicial Affairs
image

สำนักส่งเสริมงานตุลาการ

"ศาลแขวงเชียงใหม่" ศาลแรกที่มีการยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ตามป.วิ.พ. มาตรา 20 ตรี ผ่านระบบ CIOS
image