สำนักส่งเสริมงานตุลาการ
Office of Judicial Affairs
image

สำนักส่งเสริมงานตุลาการ

สรุปข่าวเด่น ประจำสัปดาห์ 20-24 เมษายน 2563
image

 

 

 

 

 

การพัฒนาศาลยุติธรรมดิจิทัล (e-Filing)

 

 

 

 

 

 

 

งานคืนเงินคู่ความ

 

 

 

 

 

ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์

 

 

 

 

 

ระบบงานฐานข้อมูลหมายจับ (AWIS)

 

 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัดเกี่ยวกับการใช้ระบบงานฐานข้อมูลหมายจับ (AWIS) ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การผัดฟ้องฝากขังผู้ต้องหาครั้งแรก ผ่านระบบการประชุมทางจอภาพหรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


การประกวดแข่งขันการสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริหารคดีและนวัตกรรมการบริการ ประจำปี พ.ศ. 2563