สำนักส่งเสริมงานตุลาการ
Office of Judicial Affairs
image

สำนักส่งเสริมงานตุลาการ

สำนักส่งเสริมงานตุลาการขอเสนออินโฟกราฟฟิค เพื่อความเข้าใจแก่ศาลยุติธรรม กรณีหน่วยงานภายนอกขอออกหมายจับผ่านระบบงานหมายจับอิเล็กทรอนิกส์ (AWIS) และขอขอบคุณทุกศาลที่ร่วมกันก้าวเข้าสู่ยุค D-Court #D-Court2020
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image